Produktion och skatteregler

Skattereduktion för grön teknik

Nytt skatteavdrag för solceller från 1 januari 2021.

Den 25 november 2020 beslutade riksdagen att de tidigare stöden till privatpersoner för solcellssystem och lagring av egenproducerad elenergi skulle ersättas av en skattereduktion för installation av grön teknik.

 

Avdraget fungerar på liknande sätt som rot- och rutavdrag, och köparen får avdraget direkt på fakturan. Avdraget gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

 

Skattereduktionen gäller med 15% för debiterade kostnader, såsom arbete och material för installation av solceller, samt 50% för installation av lagring av egenproducerad elenergi. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

 

 

Hur tjänar jag pengar på solcellsanläggningen?

Genom att ha investerat i en solcellsanläggning får du själv el utan att betala något extra. Du blir det som kallas mikroproducent.

 

Vissa tider kan det förekomma att din solcellsanläggning producerar mer el än vad du gör av med.

 

Vill du sälja din överproduktion måste du teckna elavtal för din mikroproduktionsanläggning. Elavtal tecknar du med valfri elhandelsleverantör, t.ex. med Höganäs Energi Handel AB. De flesta elhandelsleverantörer kräver att du är elhandelskund och köper el från de, för att du också ska kunna sälja el tillbaka till leverantören. 

Besök vår Solcellsguide för våra vanligaste frågor och svar.