Skattereduktion för grön teknik

Skattereduktion för installation av grön teknik fungerar på liknande sätt som rot- och rutavdrag. Grön teknik kan du få samtidigt som du har rot- och rutavdrag, och du får avdraget direkt på fakturan från oss. 

 

Skattereduktionen gäller med

  • 20% för installation av solceller
  • 50% för installation av laddbox till elbil
  • 50% för installation av lagring (batteri) av egenproducerad elenergi.

    Skattereduktionen gäller debiterade kostnader, såsom arbete och material. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

 

 

Kan jag tjäna pengar på min solcellsanläggning?

Få el till egen användning

Först och främst så får du själv el utan att betala något extra. Din investering i solcellsanläggningen är en bra satsning för miljön och hållbarhet, samt att det ger ekonomiska fördelar. Eftersom du producerar din egen el minskar du andelen el du behöver köpa in, och det betyder att du blir mindre känslig för prissvängningar på elmarknaden.

 

Få ersättning för nätnytta

Den elen som du inte själv förbrukar, kommer din växelriktare mata ut på elnätet. Höganäs Energi som nätbolag betalar ut ersättning för all el som matas ut på vårt nät, och detta kallas ersättning för nätnytta.

Sälja överproduktion

Vissa tider kommer din solcellsanläggning producera mer el än vad du gör av med. Vill du sälja din överproduktion måste du teckna elavtal för din solcellsanläggning. Elavtal tecknar du med valfri elhandelsleverantör, t.ex. med Höganäs Energi Handel AB. De flesta elhandelsleverantörer kräver att du är elhandelskund och köper el från dem, för att du också ska kunna sälja el tillbaka till leverantören. 

 

Höganäs Energi Handel betalar mer i ersättning till kunder som har köpt sin solcellsanläggning av oss, än till kunder som har köpt solcellsanläggning av andra leverantörer. Se ersättningsnivåerna från Höganäs Energi Handel för försäljning av överproduktion.

 

Skattereduktion vid försäljning av överproduktion

Under de perioder där du producerar mer el än vad du själv förbrukar, har du i dagsläget rätt till skattereduktion för såld el. Detta får du via deklarationen det påföljande året. 

Nuvarande skattereduktion är 60 öre per kWh och du kan få upp till 18 000 kr per år i skattereduktion. Vidare information hittar du på Skatteverkets hemsida

Besök vår Solcellsguide för våra vanligaste frågor och svar.