Skattereduktion för grön teknik

Nytt skatteavdrag för solceller från 1 januari 2021.

Den 25 november 2020 beslutade riksdagen att de tidigare stöden till privatpersoner för solcellssystem och lagring av egenproducerad elenergi skulle ersättas av en skattereduktion för installation av grön teknik.

 

Avdraget fungerar på liknande sätt som rot- och rutavdrag, och köparen får avdraget direkt på fakturan. Avdraget gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

 

Skattereduktionen gäller med

  • 15% för installation av solceller
    (gäller debiterade kostnader, såsom arbete och material)
  • 50% för installation av laddbox till elbil
  • 50% för installation av lagring (batteri) av egenproducerad elenergi. 
    Läs mer på Skatteverkets hemsida.

 

 

Hur tjänar jag pengar på solcellsanläggningen?

Får el till egen användning
Genom att ha investerat i en solcellsanläggning får du själv el utan att betala något extra. Du blir det som kallas mikroproducent.

 

Sälja överproduktion

Vissa tider kan det förekomma att din solcellsanläggning producerar mer el än vad du gör av med. Vill du sälja din överproduktion måste du teckna elavtal för din mikroproduktionsanläggning.

Elavtal tecknar du med valfri elhandelsleverantör, t.ex. med Höganäs Energi Handel AB. De flesta elhandelsleverantörer kräver att du är elhandelskund och köper el från de, för att du också ska kunna sälja el tillbaka till leverantören. 

 

Skattereduktion vid försäljning av överproduktion
I de perioder där du producerar mer el än vad du förbrukar,  har du rätt till skattereduktion på 60 öre per kWh för såld el. Detta får du via deklarationen det påföljande året. 

Du kan få upp till 18.000 kr per år i skattereduktion. 

Besök vår Solcellsguide för våra vanligaste frågor och svar.