Sidans innehåll

Dina rättigheter och ditt kundombud hos Höganäs Energi

Dina rättigheter som konsument finns fastställd i olika regelverk. Höganäs Energi har också ett kundombud som hjälper dig att framföra dina synpunkter eller klagomål.

Dina rättigheter som konsument i energifrågor

Dina rättigheter som konsument finns fastställd i olika regelverk, bland annat i ellagens 9:e och 11:e kapitel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här följer en sammanfattning av konsumenträttigheter enligt Ellagen , 96.2 kB..
I Höganäs Energis allmänna avtalsvillkor beskriver vi också dina rättigheter.

Höganäs Energi har både kundservice och en energirådgivare som gärna besvarar dina frågor.

Ditt kundombud på Höganäs Energi

Kundombudet hjälper dig att framföra dina synpunkter eller klagomål. Kundombudets viktigaste uppgift är att föra kundens talan i ärenden där du som kund inte är nöjd med den slutgiltiga lösningen eller hur ditt ärende blivit handlagt.

Kontakta Höganäs Energis kundombud på telefon 042 33 76 83 eller mejl.

Möjligheter för extern konsumentrådgivning och omprövning

Om du efter kontakt med Höganäs Energis kundservice, energirådgivaren eller vårt kundombud fortfarande inte känner dig nöjd, har du möjlighet att få extern rådgivning och omprövning.

Konsumentrådgivning vid energifrågor

Önskar du oberoende rådgivning från Konsumentverket som är en extern part, vänder du dig till Hallå konsument. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också vända dig till konsumenternas energimarknadsbyrå. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De är en självständig byrå som ger dig råd och vägledning i frågor kring el och fjärrvärme helt utan kostnad. 

Höganäs kommun har en oberoende energi- och klimatrådgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som du kan kontakta.

Energimyndigheten och Sveriges kommuner har tillsammans en sida som heter Energi- och klimatrådgivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Omprövning av energibeslut

Allmänna reklamationsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (ARN) är en statlig myndighet vars huvudsakliga uppgift är att opartiskt, och utan kostnad för parterna, pröva konsumenttvister.
Postadress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.
Telefon: 08-508 860 00.
Webbadress: www.arn.se

Energimarknadsinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är tillsynsmyndighet över marknaden för el. Hit kan man vända sig för prövning av villkor och pris för anslutning till elnätet. Inspektionen granskar elnätsavgifterna och leveranskvalitén , man prövar även tvister om till exempel kostnad för mätning och beräkning av överförd el i uttags- och inmatningspunkter.

Fjärrvärmenämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en självständig organisatorisk enhet inom Energimyndigheten och nämnden har till uppgift att vara en medlingsfunktion vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder.


Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: