Sidans innehåll

Ren Energi och Höganäs Energi

Ren Energi eller Clean Energy Package som är det officiella namnet, är ett stort europeiskt reformpaket och et EU-direktiv som medför att Höganäs Energi delas upp i flera bolag.

På denna sida får du svar på de vanligaste frågorna gällande EU-direktivet och hur det påverkar dig som är kund eller leverantör till Höganäs Energi.

När börjar reformpaketet Ren Energi att gälla

Den 1 juli 2022 trädde den första delen av reformpaketet i kraft, som resulterat i att Sveriges riksdag, i slutet av april 2023, fattade beslut om ändringar av ellagen. Ändringarna träder i kraft från den 1 januari 2024.

Höganäs Energi omorganiserar som en konsekvens av Ren Energi

En del i Ren Energi handlar om att elnätsföretag endast får ägna sig åt elnätsverksamhet. Idag har Höganäs Energi flera verksamheter i samma företag, och detta ändrar vi från årsskiftet 2023/2024 genom en omorganisation.

Svar på de vanligaste frågorna gällande Ren Energi

Matris med Höganäs Energis bolagsstruktur. Fyra blå rutor med bolagsnamn, Höganäs Energis logotype i rött och grått mot vit bakgrund. 

Verksamheten i organisationsnummer 556440-2401, det som tidigare har varit Höganäs Energi AB, kommer att renodlas och endast omfatta den del av verksamheten som gäller elnät. Från den 1 januari 2024 byter bolaget med organisationsnummer 556440-2401 namn till Höganäs Energi Elnät AB och blir samtidigt ett dotterbolag till det nya bolaget Höganäs Energi AB med organisationsnummer 559446–7341.

Från den 1 januari 2024 heter moderbolaget Höganäs Energi AB och har organisationsnummer 559446–7341.

Verksamhet inom affärsområdet fjärrvärme flyttar från den 1 januari 2024 till det nya moderbolaget Höganäs Energi AB.
Verksamhet inom affärsområdet fiber finns redan i moderbolaget Höganäs Energi AB.
All övrig verksamhet och all personal finns från den 1 januari 2024 i det nya dotterbolaget Höganäs Energi Support AB med organisationsnummer 559451–6717.

För dig som elkund innebär omorganisationen inga större förändringar då nuvarande avtalspart för elhandel är oförändrad.

Betalning för elhandel kommer att ske till samma bankgironummer som tidigare, men framöver med Höganäs Energi Support AB som betalningsmottagare.

För dig som elnätskund innebär omorganisationen inga större förändringar då nuvarande avtalspart för abonnemang och elöverföring är oförändrad.

Den förändring som du som elnätskund kommer märka av är att Höganäs Energi Elnät AB står på fakturan som leverantör av elnät.

Betalning för elnät kommer att ske till samma bankgironummer som tidigare, men framöver med Höganäs Energi Support AB som betalningsmottagare.

Vårt arbete med fjärrvärme flyttar vi till det nya bolaget Höganäs Energi AB från den 1 januari 2024. Det betyder också att det nya bolaget övertar alla de tillgångar som på något sätt kan hänföras till denna verksamhet.

För dig som fjärrvärmekund medför omorganisationen att de avtal som vi har tecknat gällande fjärrvärme kommer vi att överföra till det nya bolaget.

Avtalsöverlåtelserna påverkar inte dina rättigheter som kund i förhållande till vad som står i avtalen. Nya Höganäs Energi AB övertar också samtliga skyldigheter och rättigheter som står i de avtal som gäller fjärrvärme.

Betalning för fjärrvärme kommer att ske till samma bankgironummer som tidigare, men framöver med Höganäs Energi Support AB som betalningsmottagare.

För dig som fiberkund medför omorganisationen ingen ändring. Du har redan ett avtal med Höganäs Energi AB och detta avtal gäller också efter den 1 januari 2024.

För dig som internetkund innebär omorganisationen inga större förändringar då nuvarande avtalspart för abonnemang är oförändrad.

Betalningen kommer att ske till samma bankgironummer som tidigare, men framöver med Höganäs Energi Support AB som betalningsmottagare.

Som leverantör blir det viktigt att skicka fakturor till rätt bolag. Från den 1 januari 2024 har vi fyra bolag, och all information om hur du skickar faktura, våra GLN-nummer och PEPPOL-id mm finns på vår sida om fakturor till Höganäs Energi.

Ditt autogiromedgivande flyttar till Höganäs Energi Support AB

Ditt autogiromedgivande mot Höganäs Energi AB med organisationsnummer 556440‑2401, kommer från och med den 15 februari 2024 att vara giltigt, men mot Höganäs Energi Support AB med organisationsnummer 559451–6717.

Flytten går automatiskt och du som kund behöver inte göra något aktivt val.

I och med organisationsnummerbytet tar Höganäs Energi Support AB (betalningsmottagaren) över ansvar och befogenheter vad avser reglering av skulden, medan medgivandet endast reglerar hur betalning ska utföras. Den tjänst du har avtalat om sedan tidigare är fortfarande densamma, men betalningen kommer att numera gå till Höganäs Energi Support AB.

Flytt av autogiromeddelande sker från den 15 februari 2024 då det är detta datum som är betalningsfrist för den eller de tjänster (elnät, elhandel, fjärrvärme etc.) från oss som du har haft under 2024.

Hur du går till väga om du inte vill att Höganäs Energi Support AB ska vara mottagare

Om du mot förmodan inte vill ha ett autogiromedgivande kopplat mot det nya organisationsnumret och bankgironumret, kan du säga upp ditt autogiromedgivande genom att kontakta oss på kundservice.el@hoganas.se, via din Internetbank eller via kontakt med din bank. Vid uppsägning av autogiromedgivande kommer eventuell skuld att kvarstå eftersom skulden inte regleras av medgivande. Medgivandet avser endast hur betalning ska ske.

Du som betalar med e-faktura behöver godkänna Höganäs Energi Support AB som mottagare

Du som brukar få e-faktura med Höganäs Energi AB med organisationsnummer 556440‑2401 som mottagare, kommer från och med den 15 februari 2024 att behöva lägga till Höganäs Energi Support AB med organisationsnummer 559451–6717, som mottagare.

I och med organisationsnummerbytet tar Höganäs Energi Support AB (betalningsmottagaren) över ansvar och befogenheter vad avser reglering av skulden, medan medgivandet endast reglerar hur betalning ska utföras. Den tjänst du har avtalat om sedan tidigare är fortfarande densamma, men betalningen ska numera gå till Höganäs Energi Support AB. För att detta ska blir en realität måste du själv godkänna Höganäs Energi Support AB som mottagare.

Flytt av e-faktura sker från den 15 februari 2024 då det är detta datum som är betalningsfrist för den eller de tjänster (elnät, elhandel, fjärrvärme etc.) från oss som du har haft under 2024.

 

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: