Sidans innehåll

Fakta om Höganäs Energi

Höganäs Energi har vår verksamhet i flera olika bolag och vår vision och strategi gäller för alla. I våra beslut kombinerar vi samhällsnytta och affärsmässighet.

Vision

Höganäs Energi är ett komplett serviceföretag för energifrågor och infrastruktur. Vi erbjuder samhällsnytta baserad på affärsmässighet och miljömässig hållbarhet. Vi bidrar till vår ägares ambitioner om att säkerställa Kullahalvön som en attraktiv plats att arbeta och bo på.

Strategi

Att vara ett lokalt energibolag som erbjuder kunderna helhetslösningar med snabb personlig service och hög leveranssäkerhet till ett konkurrenskraftigt pris. Att med ett långsiktigt positivt resultat säkerställa framtida investeringar och vår ägares krav på avkastning.

Höganäs Energis historia

Höganäs Energis historia går tillbaka till 1800-talet och utvecklingen har gått från elverk till hjälpsamt energibolag. Hela vår historia läser du på sidan Höganäs Energis historia.

Bolagsinformation

Höganäs Energi AB

Organisationsnummer 559446–7341
Adress: 263 39 Höganäs

Affärsområden fjärrvärme, fiber och internet.

Höganäs Energi Elnät AB

Organisationsnummer 556440-2401
Adress: 263 39 Höganäs

Affärsområde elnät.

Höganäs Energi Handel AB

Organisationsnummer 556218-7749
Adress: 263 39 Höganäs

Affärsområden elhandel, energitjänster, solceller, ladd och lagring.

Dokument utfärdad av DNV som visar att Höganäs Energi Handel är certifierad som schysst elhandlare för perioden 14 sept 2023 - 13 sept 2028.

Höganäs Energi Support AB

Organisationsnummer 559451–6717
Adress: 263 39 Höganäs

Affärsområden administration och service.

Styrelse, revision och ledning


Styrelse

Namn och politisk tillhörighet

Roll

Niclas Lång (-)

Ordförande

Knut Göransson (C)

Vice ordförande

Håkan Balcker (L)

Ledamot

Lennart Lindblad (S)

Ledamot

Gustaf Wingårdh (M)

Ledamot

Henrik Rasmusson (MP)

Ersättare

Mats Möller (M)

Ersättare

Johan Westrell (SD)

Ersättare

Alexander Malmqvist (S)

Ersättare

Bertil Ziegler (M)

Ersättare

Ledningsgrupp

Namn

Roll

Anna Thulin

VD

Johanna Nordlund

Vice VD, Ekonomi- och administrationschef

Ingegerd Svensson

Personal- och organisationsansvarig

Ulf Liljefors

Elnätchef

Anders Kallin

Fibernätchef

Björn Nilsson

Fjärrvärmeansvarig

Johan Martinsson

Sälj- och Marknadschef

Revisionsbyrå - Ernst & Young

Namn

Roll

Henrik Rosengren

Auktoriserad revisor

Bertil Toreson

Lekmannarevisor

Hazze Brokopp

Ersättare

Ekonomi

Direktivet från vår ägare Höganäs kommun är att ge kommuninvånarna samhällsnytta baserad på affärsmässighet och miljömässig hållbarhet. Vår verksamhet bidrar till vår ägares ambitioner om att säkerställa Kullahalvön som en attraktiv plats att arbeta och bo på.

Sedan 1996 har vi erhållit Tripple AAA för högsta kreditvärdighet vilket visar på en välskött ekonomi.

Årsredovisningar

Höganäs Energi Årsredovisning 2023 , 1.7 MB.

Höganäs Energi Årsredovisning 2022 , 2 MB.

Höganäs Energi Årsredovisning 2021 , 2.4 MB.

Höganäs Energi Årsredovisning 2020 , 28 MB.


Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: