Höganäs Energi ser sponsring som ett samhällsansvar

Höganäs Energi sponsrar lokala arrangemang och föreningar på Kullahalvön. Det är ett samarbete där vi tillsammans bidrar till hållbarhet för Kullahalvön. Vi tar ett gemensamt samhällsansvar.

Kriterier för att få sponsring från Höganäs Energi

För Höganäs Energi är sponsring ett sätt att ta samhällsansvar och där två parter har en skriftlig överenskommelse, ett sponsoravtal, som ligger till grund för samarbete. I överenskommelsen ingår exempelvis ekonomisk ersättning från sponsorn och motprestationer från mottagaren. De former som sponsringen ska ske under och vilka regler som ska gälla fastställs i ett sponsringsavtal. Målet är att avtalet ska vara jämlikt så att båda parter får fördelar av sponsringsavtalet.

  • Lokal förening (främst inom idrott och kultur), klubb eller organisation på Kullahalvön. Höganäs Energi sponsrar inte enskilda personer.
  • Sponsringssamarbeten sker i Höganäs kommun.
  • Mottagaren ska ha verksamheter för barn och ungdom, jobba med innovationer eller samhällsnyttiga prestationer, gärna inom energi och miljö.
  • Sponsring utanför Höganäs kommun sker undantagsfalls. 

Hur söka sponsring från Höganäs Energi

Fyll i formuläret sponsoransökan.
Tänk på att ansökan även ska innehålla förslag på hur samarbetet ska se ut, dvs hur båda parter ska kunna hjälpa varandra.

Sista ansökningsdatum är den 1 september inför kommande år.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad:

Sidans innehåll