Sidans innehåll

Övervakningsplan för elnätsföretaget Höganäs Energi Elnät AB

Höganäs Energi Elnät är enligt 3 kap 17§ Ellagen skyldig att upprätta en övervakningsplan som beskriver hur elnätsbolaget säkerställer att de agerar objektivt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden.

Innehållet i Höganäs Energi Elnäts övervakningsplan

Alla elnätsföretag är skyldiga att upprätta en övervakningsplan och i Höganäs Energi elnäts övervakningsplan beskriver vi vilka som äger oss och vilka tjänster vi erbjuder. I planen finner du också beskrivningar på hur vi säkerställer att de tjänster vi köper är rimliga och till marknadsmässiga priser. Vi har även gjort bedömningar av vad som är känslig information om våra kunder, information som inte ska lämnas ut annat än till kunden eller kundens ombud. Alla inom företaget har god kompetens för att uppträda som regelverket kräver. I planen finns våra rutiner och en beskrivning av vilka personer som är ansvariga för arbetet med planen och rapporten.

Höganäs Energi Elnäts årliga rapport till Energimarknadsinspektionen

Elnätsföretagen är skyldigt att varje år upprätta en rapport som beskriver hur företaget följer övervakningsplanen. Höganäs Energi Elnät AB upprättar varje år en rapport som vi skickar in till Energimarknadsinspektionen och i samband med detta offentliggör vi också rapporten.

Rapporten lägger vi ut på vår hemsida senast den 15 mars varje år.

Här kan du läsa rapport övervakningsplan Höganäs Energi 2023. , 45 kB.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: