Övervakningsplan för elnätsföretaget Höganäs Energi AB

Höganäs Energi är enligt 3 kap 17§ Ellagen skyldig att upprätta en övervakningsplan som beskriver hur elnätsbolaget säkerställer att de agerar objektivt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden.

Innehållet i Höganäs Energis övervakningsplan

Alla elnätsföretag är skyldiga att upprätta en övervakningsplan och i Höganäs Energis övervakningsplan beskriver vi vilka som äger oss och vilka tjänster vi erbjuder själva och vilka vi erbjuder genom vårt dotterbolag Höganäs Energi Handel AB. I planen finner du också beskrivningar på hur vi säkerställer att de tjänster vi köper är rimliga och till marknadsmässiga priser. Vi har även gjort bedömningar av vad som är känslig information om våra kunder, information som inte ska lämnas ut annat än till kunden eller kundens ombud. Alla inom företaget har god kompetens för att uppträda som regelverket kräver. I planen finns våra rutiner och en beskrivning av vilka personer som är ansvariga för arbetet med planen och rapporten.

Höganäs Energis årliga rapport till Energimarknadsinspektionen

Elnätsföretagen är skyldigt att varje år upprätta en rapport som beskriver hur företaget följer övervakningsplanen. Höganäs Energi AB upprättar varje år en rapport som vi skickar in till Energimarknadsinspektionen och i samband med detta offentliggör vi också rapporten.

Rapporten lägger vi ut på vår hemsida senast den 15 mars varje år.

Här kan du läsa rapport övervakningsplan Höganäs Energi 2022. , 39.2 kB.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad:

Sidans innehåll