Sponsring - ett samarbete

Höganäs Energi sponsrar arrangemang och lokala föreningar i Kullabygden. Det är ett samarbete där vi hjälper varandra på ett sätt som bidrar till hållbarhet för Kullabygden.

Sponsring är ett samarbete där två parter väljer att samarbeta utifrån en skriftlig överenskommelser. I överenskommelsen ingår exempelvis ekonomisk ersättning från sponsorn och motprestationer från mottagaren. De former som sponsringen ska ske under och vilka regler som ska gälla fastställs i ett sponsringsavtal. Målet är att avtalet ska vara jämlikt så att båda parter får fördelar av sponsringsavtalet.

Kriterier

  • Vi samarbetar med lokala föreningar (främst inom idrott och kultur), klubbar och organisationer. Däremot sponsrar vi inte enskilda personer.
  • Sponsringssamarbeten sker i Höganäs kommun. 
  • Vi fokuserar vår sponsring på verksamheter för barn och ungdomar samt innovationer eller samhällsnyttiga prestationer inom energi och miljö.
  • Sponsring utanför Höganäs kommun sker undantagsfalls. 

 

Så söker du

Ladda ner dokumentet sponsringsansökan, fyll i det och skicka det till oss via post eller till kundservice.el@hoganas.se senast den 1 september. Vi hanterar sponsringsansökningar en gång per år och tar beslut under samma månad. Ansökan ska även innehålla förslag på hur samarbetet ska se ut, dvs hur båda parter ska kunna hjälpa varandra. 

Sponsringssamarbeten 2022

Brunnby FF
HBK
Höganäs Bowling
Höganäs Brukshundsklubb
Höganäs Friidrott
Höganäs Golfklubb
Höganäs Gymnastikförening
Höganäs Innebandy
Höganäs Judoklubb
IS kullen
 Jonstorp Hockey
Jonstorps IF
Lerbergets segelsällskap
Mölle Golfklubb
St Arild Golfklubb
Svedbergs GIF
Vattenpoolarna Höganäs-Ängelholm
Team Rynkeby (Barncancerfonden)
Vigör Viken
Vikens IK
Viken Summer Camp
Vikens Tennisklubb
Världens barn

Samhällsansvar

Genom att ta ett samhällsansvar som är större än vår direkta verksamhet vill vi på olika sätt bidra till  en trygg och trivsam miljö i Kullabygden:

  • Vi arrangerar föredrag/evenemang om viktiga och aktuella samhällsfrågor rörande vår verksamhet.
  • Vi stödjer TiksPac som skapar rena offentliga miljöer. 
  • Vi tar emot studiebesök av skolklasser och håller föredrag om energi i områdets skolor.
  • Vi sponsrar ett besökshundteam som i vår regi gör fyra besök per år på vårdhem i Kullabygden.
  • Vi sponsrar Nattvandrarna.
  • Vi stödjer Naturskyddsföreningens klimatarbete.