Sponsring och samhällsansvar

Sponsring - ett samarbete

Höganäs Energi sponsrar arrangemang och lokala föreningar i Kullabygden. Det är ett samarbete där vi hjälper varandra på ett sätt som samtidigt gagnar Kullabygden.

Sponsring är ett samarbete där två parter väljer att samarbeta utifrån en skriftlig överenskommelser. I överenskommelsen ingår exempelvis ekonomisk ersättning från sponsorn och motprestationer från mottagaren. De former som sponsringen ska ske under och vilka regler som ska gälla fastställs i ett sponsringsavtal. Målet är att avtalet ska vara jämlikt så att båda parter får fördelar av sponsringsavtalet.

Kriterier

  • Vi samarbetar med lokala föreningar (främst inom idrott och kultur), klubbar och organisationer. Däremot sponsrar vi inte enskilda personer.
  • Sponsringssamarbeten sker i Höganäs kommun. 
  • Vi fokuserar vår sponsring på verksamheter för barn och ungdomar samt innovationer eller samhällsnyttiga prestationer inom energi och miljö.

 

Så söker du

Ladda ner dokumentet sponsringsansökan, fyll i det och skicka det till oss via post eller till kundservice.el@hoganas.se senast den 1 september. Vi hanterar sponsringsansökningar en gång per år och tar beslut under samma månad. Ansökan ska även innehålla förslag på hur samarbetet ska se ut, dvs hur båda parter ska kunna hjälpa varandra. 

Sponsringssamarbeten 2020

Vikens IK
Jonstorps IF
St Arilds Golfkubb
Höganäs Golfklubb
Mölle Golfklubb
Jonstorp Hockey
Svedbergs GIF
Höganäs Brukshundsklubb
Höganäs Gymnastikförening
Kullabygdens Damfotbollsförening KDFF
Höganäs Bordtennisklubb
Höganäs Friidrottsförening
Höganäs Symfoniorkester
Höganäs Bowling
Jonstorp Scoutkår
Kullabygdens Ryttarförening
Jonstorps Jolleklubb 
Mölle Tennisklubb 
Vikens Tennisklubb 

Samhällsansvar

Genom att ta ett samhällsansvar som är större än vår direkta verksamhet vill vi på olika sätt bidra till  en trygg och trivsam miljö i Kullabygden:

  • Vi arrangerar föredrag/evenemang om viktiga och aktuella samhällsfrågor rörande vår verksamhet.
  • Vi stödjer TiksPac som skapar rena offentliga miljöer. 
  • Vi tar emot studiebesök av skolklasser och håller föredrag om energi i områdets skolor.
  • Vi sponsrar ett besökshundteam som i vår regi gör fyra besök per år på vårdhem i Kullabygden.
  • Vi sponsrar Nattvandrarna.
  • Vi stödjer Naturskyddsföreningens klimatarbete.