Miljöarbete

Tillsammans med vår ägare Höganäs kommun bedriver vi ett aktivt miljöarbete för att nå en hållbar utveckling.

Vi vill skapa hög livskvalitet för alla som bor och verkar i kommunen, för alla som besöker kommunen samt för kommande generationer. Miljö- och klimathänsyn ska vara en självklar del i alla beslut.

 

Läs gärna mer om kommunens miljöarbete här. Där kan du också ladda ner Miljöprogrammet och Åtgärdsplanen.

För Höganäs Energis del innebär miljöarbetet till stor del energieffektivisering. Det kan vi åstadkomma genom en rad olika åtgärder såsom att:

 

 

 • Tillhandahålla förnybar el.
 • Använda elbilar vid transport.
 • Klimatkompensera lokalt för de arbetsfordon där det saknas fossilfria alternativ.
 • Ställa miljökrav vid upphandlingar.
 • Utbilda oss i eco-driving.
 • Uppmärksamma möjligheter till att sätta solceller på lämpliga byggnader.
 • Utreda möjligheter för solcellsanläggningar.
 • Gräva ner luftlinjer.
 • Bygga fiber till alla.
 • Välja tåg framför flyg vid resor.

 • Göra bulkinköp för att minska förpackningsmaterial.
 • Byta gatubelysningarna till mer energibesparande alternativ, installera moderna och smarta belysningslösningar.
 • Skapa ett miljövänligt förhållningssätt till energianvändning hos kommuninvånarna.
 • Informera kunder om energibesparingar och instanser att vända sig till för hjälp.
 • Värdera miljöarbete vid sponsring.
 • Investera i laddstolpar för elbilar.
 • Uppmuntra till elektronisk fakturering både för kunder och leverantörer.
 • Öka anslutningsgraden till fjärrvärmenätet.